Skip to main content
Report, 1986

Rapport över nordisk forskarkurs om markluft

Johansson, Waldemar

Keywords

markluft; forskarkurs; uppläggning; genomförande; litteraturlista

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1986, number: 86:3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Johansson, Waldemar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30640