Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1986Open access

Resultat av 1985 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér Harry, Persson Ragnar, Berglund Kerstin, Svensson Mårten, Karlsson Sven-Erik, Gustafsson Eva-Lou

Keywords

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; grundförbättring; bevattning

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1986, number: 86:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet