Skip to main content
Report, 1985

Bevattning: en global översikt

Armstrong, Britta

Keywords

bevattning; markvatten; hushållning; bevattningsvatten; bevattningsmetoder; bevattningsjordbruk; distribution

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, number: 85:7
ISBN: 91-576-3275-8
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Armstrong, Britta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30643