Skip to main content
Report, 1985

Vattenföring genom cirkulära brotrummor: beräkningssätt under olika hydrauliska betingelser

Bjerketorp, Anders; Josefsson, Lars

Keywords

vattenföring; brotrummor; flödesmätning; hydrauliska typflöden

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, number: 85:6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Josefsson, Lars-Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Bjerketorp, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30644