Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1985Open access

Vattenföring genom cirkulära brotrummor: beräkningssätt under olika hydrauliska betingelser

Bjerketorp, Anders; Josefsson, Lars

Keywords

vattenföring; brotrummor; flödesmätning; hydrauliska typflöden

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, number: 85:6Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Josefsson, Lars-Göran

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30644