Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1985Open access

Transport av bekämpningsmedel efter markapplicering: litteraturstudie och experiment

Jernlås, Rikard

Keywords

transportvägar; bekämpningsmedel; markapplicering; adsorption; avdunstning; lakningsstudier; vattenflöde

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, number: 85:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30648