Skip to main content
Report, 1985

Transport av bekämpningsmedel efter markapplicering: litteraturstudie och experiment

Jernlås, Rikard

Keywords

transportvägar; bekämpningsmedel; markapplicering; adsorption; avdunstning; lakningsstudier; vattenflöde

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, number: 85:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jernlås, Rikard
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30648