Skip to main content
Report, 1999

Såbäddens betydelse för sockerbetans uppkomst och tillväxt

Löfkvist, John

Keywords

jordbearbetning; såbädd; uppkomst; sockerbetor; skördevariationer; tillväxt

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1999, number: 26
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30650