Skip to main content
Report, 1999

Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar 1998

Svantesson, Urban

Keywords

jordbearbetning; sockerbetor; markfysikaliska egenskaper; genomsläpplighet; skördeskillnader; luftfylld porositet

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1999, number: 27
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svantesson, Urban
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30651