Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2010

Hur ser framtiden ut för den svenske bonden?

Kumm, Karl-Ivar

Published in

Formas fokuserar
2010, pages: 77-90
Title: Jordbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540-6043-6
Publisher: Forskningsrådet Formas