Skip to main content
Report, 2001

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2001

Arvidsson, Johan

Keywords

jordbearbetning; projektarbeten; fältförsök; bearbetningstidpunkt; såbäddsegenskaper; uppkomst; infiltration; penetrationsmotstånd; grundbearbetning; vårsådd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2001, number: 36
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30663