Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2001Open access

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2001

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; projektarbeten; fältförsök; bearbetningstidpunkt; såbäddsegenskaper; uppkomst; infiltration; penetrationsmotstånd; grundbearbetning; vårsådd

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2001, number: 36
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30663