Skip to main content
Report, 2000

I huvudet på en sockerbetsodlare: en intervjuundersökning om beslutsgrunder hos sockerbetsodlare i Skåne

Hamilton Malmros Annika

Keywords

sockerbetsodlare; intervjuundersökning; skörderesultat; erfarenhet; kunskap; information

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2000, number: 32
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Hamilton Malmros, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30702