Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

I huvudet på en sockerbetsodlare: en intervjuundersökning om beslutsgrunder hos sockerbetsodlare i Skåne

Hamilton Malmros Annika

Keywords

sockerbetsodlare; intervjuundersökning; skörderesultat; erfarenhet; kunskap; information

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2000, number: 32
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30702