Skip to main content
Factsheet, 2008

Produktutveckling i träindustrin

Stendahl, Matti

Keywords

skogsindustri; träindustri; sågverk; innovation; produktutveckling; företagsstyrning

Published in

Fakta. Skog
2008, number: 2008:13
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Stendahl, Matti
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30711