Skip to main content
Factsheet, 2010

Antikens mest omfattande jordbrukslära, De re rustica, ("Tolv böcker om lantbruk") av Columella (ca 70 e.Kr.), nu på svenska

Hedberg, Sten; Lundquist, Kjell;

Abstract

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLAs) enhet för de areella näringarnas historia1 pågår arbetet med att ge ut tre banbrytande lantbruksläror från det gamla Romarriket på svenska. Den första kom 2009, Columellas Tolv böcker om lantbruk, i översättning av Sten Hedberg och med tolv kommenterande essäer av svenska forskare, varav flera från SLU. Arbetet med de två återstående inleds under hösten 2010

Keywords

Rom; antikens jordbruk; agrarhistoria

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2010, number: 2010:25
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hedberg, Sten
Lundquist, Kjell Wilhelm
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30774