Skip to main content
Factsheet, 2010

Antikens mest omfattande jordbrukslära, De re rustica, ("Tolv böcker om lantbruk") av Columella (ca 70 e.Kr.), nu på svenska

Hedberg, Sten; Lundquist, Kjell

Abstract

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLAs) enhet för de areella näringarnas historia1 pågår arbetet med att ge ut tre banbrytande lantbruksläror från det gamla Romarriket på svenska. Den första kom 2009, Columellas Tolv böcker om lantbruk, i översättning av Sten Hedberg och med tolv kommenterande essäer av svenska forskare, varav flera från SLU. Arbetet med de två återstående inleds under hösten 2010

Keywords

Rom; antikens jordbruk; agrarhistoria

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:25
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet