Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Säkra livsmedel – vilken roll spelar djuren?

Vågsholm, Ivar

Keywords

livsmedelssäkerhet; livsmedelstrygghet; BSE; influensa; best före datumet

Published in

Formas fokuserar
2010, pages: 297-310
Title: Jordbruk som håller i längden
ISBN: 978-91-540-6043-6
Publisher: Formas

  UKÄ Subject classification

  Food Science
  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30811