Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Skador efter tidig gallring i täta tallbestånd

Ulvcrona, Kristina; Ulvcrona, Thomas; Lundmark, Tomas

Keywords

gallring; skador

Published in

Skog & trä
2010, number: 2010:1
ISBN: 978-91-977896-1-5
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet