Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

The solid biofuel market in Sweden: current status

Egnell, Gustaf

Keywords

biofuel market

Published in

Skog & trä
2008, number: 2008:2
ISBN: 978-91-977896-2-2
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet