Skip to main content
Factsheet, 2010

Baljväxtensilage till får

Bernes, Gun; Martinsson, Kjell

Keywords

baljväxter; får; ekologisk produktion; ensilage

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2010, number: 2010:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Martinsson, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30828