Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Baljväxtensilage till får

Bernes, Gun; Martinsson, Kjell

Keywords

baljväxter; får; ekologisk produktion; ensilage

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2010, number: 2010:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Bernes, Gun

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Martinsson, Kjell

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/30828