Skip to main content
Factsheet, 2010

Åkerböna som insåningsgröda vid vallinsådd

Ericson, Lars

Keywords

åkerböna; vallinsådd; såtid

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2010, number: 2010:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ericson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30829