Skip to main content
Report, 2006

Fältförsök med reducerad bearbetning i Skåne och Halland

Pålsson, Olof

Keywords

jordbearbetning; markegenskaper; bearbetningssystem; mullsådd; konventionell plöjning; grund plöjning; fältförsök

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2006, number: 52
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pålsson, Olof
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30832