Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Om svenskars rädsla för stora rovdjur, älg och vildsvin

Ericsson, Göran; Sandström, Camilla; Kindberg, Jonas; Støen, Ole-Gunnar

Published in


Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet