Skip to main content
Factsheet, 2010

EHEC's öde på frilandsodlade grönsaker

Alsanius, Beatrix; Burleigh, Stephen; Larsson, Christine; Suvinen, Anneli; Gustafsson, Anna Karin; Hultberg, Malin

Abstract

Sjukdomsutbrott orsakade av tarmsmittor (t.ex. Salmonella, Campylobacter, E. coli, Shigella, Norovirus) har tidigare främst förknippats med animaliska produkter. Under de senaste åren har dock utbrott relaterade till frukt och grönt ökat; 49 frukt- och grönt relaterade utbrott med ca 2500 sjukdomsfall registrerades under tiden 1997-2009. Mörkertalet är dock stort och kan beroende på sjukdomsalstraren vara 4-10 gånger högre. Fram till 2004 klassades hotet från frukt och grönt som ringa. Det svenska utbrottet av EHEC, en aggressiv form av E. coli, i samband med produktion av isbergssallad under hösten 2005, satte problemet med fekal förorening i frukt och grönt på den svenska agendan. Smittorna kan överföras i hela kedjan från jord till bord och problemet är mest påtagligt för frukt och grönt som konsumeras rå eller med minimal tillredning. Organisk gödsel och bevattningsvatten har identifierats som huvudsakliga smittkällor vid odling av frilandskulturer, men det finns även andra smittkällor, t.ex. vilda djur, husdjur och människor. För att förhindra dessa utbrott är det viktigt att bryta smittcykeln. Vi har studerat om E. coli, i synnerhet EHEC, överlever på grönt, när smittan överförts med bevattningsvatten. Vi använde oss av en EHEC-stam som inte kan framkalla sjukdom, men som i övrigt har de för EHEC unika miljömässiga egenskaperna (biokemisk EHEC). Enligt våra resultat minskar förekomsten av biokemisk EHEC med ökande tidsintervall mellan bevattnings- och skördetillfälle. Minskningen beror på halten av biokemisk EHEC i bevattningsvattnet. Val av E. coli-stam för provokation och analyssätt är väsentliga. För att undvika sjukdomsutbrott i samband med odling av persilja, ska ett intervall av 72 timmar mellan bevattning med smittat bevattningsvatten och skörd inte underskridas

Keywords

EHEC; tarmsjukdomar; organisk gödsel; frukt; frilandsodlade grönsaker; smittspridning; bevattningsvatten

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:8
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversit

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Burleigh, Stephen
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Larsson, Christine
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Suvinen, Anneli (Suvinen, Anneli)
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Gustafsson, Anna Karin (Rosberg, Anna Karin)
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture
Fish and Aquacultural Science
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30901