Skip to main content
Factsheet, 2010

Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende

Sarlöv-Herlin, Ingrid; Deak, Johanna; Herlin, Anders;

Abstract

Bete med nötkreatur har använts sedan 2008 i Bulltoftaparken i nordöstra Malmö som en del av en ekologisk parkskötsel. I ett tätortsnära läge med urbana användargrupper kan man förvänta sig att konflikter kan uppstå när man inför betesdjur i staden. Här sammanfattas de första betessäsongerna med tanke på besökares och närboende uppfattning om projektet och djuren i parken. Hur kan man planera för att införsel av betesdjur i stadsnära sammanhang för att undvika konflikter och göra djuren till ett omtyckt inslag?

Keywords

Malmö; Bulltoftaparken; betesdjur; stadsnära grönområden; opinionsundersökningar

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2010, number: 2010:24
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Deak, Johanna (Deak Sjöman, Johanna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Animal and Dairy Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30902