Skip to main content
Research article, 2010

Hur man får och inte får avliva katter

Berg, Lotta; Lundmark, Frida

Abstract

Metoden TNR (trap, nauter, return) har debatterats flera gånger i SVT under året. I ett debattinlägg i nr 12/10 refererades dock gammal och inte längre giltig lagstiftning. Författarna till följande replik reder ut begreppen och beskriver de nu gällande reglerna

Published in

Svensk Veterinärtidning
2010, volume: 62, number: 13, pages: 54-55
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Authors' information

Berg, Charlotte (Berg, Lotta)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Lundmark, Frida (Lundmark Hedman, Frida)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Other Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30937