Skip to main content
Magazine article, 2010

Så har 90-talets visioner för jordbruket slagit in

Kumm, Karl-Ivar

Abstract

Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU, skriver om glappet mellan en framtidsstudie från Naturvårdsverket och SLU i mitten på 1990-talet - och den faktiska utvecklingen

Published in

Agronomen
2010, number: 1, pages: 28-28
Publisher: Agnomonförbundet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30941