Skip to main content
Report, 2010

Dragkraftsbehov och maskinkostnad för olika redskap och bearbetningssystem

Arvidsson, Johan; Hillerström, Olof; Keller, Thomas; Magnusson, Marcus; Eriksson, Daniel

Keywords

jordbearbetning; dragkraftsbehov; maskinkostnad; bearbetningssystem; kalkylark; kultivatorspetsar; såbäddsberedning; plöjning; energibalans

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, number: 117
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Hillerström, Olof
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Magnusson, Marcus
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Eriksson, Daniel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31004