Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2010

Kyrkogårdsmuren - kultur och konstruktion

Svala, Catharina

Abstract

Runt varje äldre kyrkogård finns näst intill alltid en mur av natursten. Ofta är den både avskiljande mur utåt och stödmur för själva kyrkogårdsterrassen. Denna skrift försöker förklara lite om murarnas tillkomsthistoria, olika murtyper och konstruktionsprinciper samt även om styrkor och svagheter för olika konstruktioner. Viktiga frågor som tas upp är hur olika skador uppkommer och hur skadorna bör åtgärdas samt hur skötseln av muren kan ingå i det löpande arbetet med själva kyrkogården

Keywords

Naturstensmur; natursten; kallmur; stenkonstruktion; kyrkogård

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2010, number: 180
Publisher: Movium

   SLU Authors

  • Svala, Catharina

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Landscape Architecture

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-86197-83-4

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/31043