Skip to main content
Book, 2010

Kyrkogårdsmuren - kultur och konstruktion

Svala, Catharina

Abstract

Runt varje äldre kyrkogård finns näst intill alltid en mur av natursten. Ofta är den både avskiljande mur utåt och stödmur för själva kyrkogårdsterrassen. Denna skrift försöker förklara lite om murarnas tillkomsthistoria, olika murtyper och konstruktionsprinciper samt även om styrkor och svagheter för olika konstruktioner. Viktiga frågor som tas upp är hur olika skador uppkommer och hur skadorna bör åtgärdas samt hur skötseln av muren kan ingå i det löpande arbetet med själva kyrkogården

Keywords

Naturstensmur; natursten; kallmur; stenkonstruktion; kyrkogård

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2010, number: 180
Publisher: Movium

Authors' information

Svala, Catharina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Social Sciences
Landscape Architecture
Economics and Business

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-86197-83-4

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31043