Skip to main content
Report, 2003

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2003

Arvidsson, Johan;

Keywords

jordbearbetning; dragkraftsbehov; såbäddsegenskaper; vårbearbetning; ringtryck; markpackning; mekanisk alvluckring; biologisk alvluckring

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen

2003, number: 43
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Arvidsson, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31156