Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003Open access

Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2003

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Keywords

jordbearbetning; dragkraftsbehov; såbäddsegenskaper; vårbearbetning; ringtryck; markpackning; mekanisk alvluckring; biologisk alvluckring

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2003, number: 43Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/31156