Skip to main content
Report, 1995

Ekoodlaren: fortsatta undersökningar av ett kombinationsredskap för sådd och ogräshackning, utförda 1993 : diskussion av 1991-1993 års resultat och erfarenheter

Tobiasson, Mats;

Keywords

jordbearbetning; kombinationsredskap; såbäddsberedning; radhackning; sådd; fältförsök; Ekoodlaren

Published in

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet

1995, number: 1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tobiasson, Mats

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31157