Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1995Open access

Östhammars kretsloppsverk: växtnäringsflöden och kretsloppssystem för avlopp i Östhammars kommun

Ridderstolpe Peter, Salomon Eva

Keywords

kretsloppssystem; avloppsproblem; kretsloppsanpassas; urinseparering; spillvattenrening; näringsflöden; lantbruk

Published in

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
1995, number: 2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/31159