Skip to main content
Report, 1995

Östhammars kretsloppsverk: växtnäringsflöden och kretsloppssystem för avlopp i Östhammars kommun

Ridderstolpe Peter, Salomon Eva

Keywords

kretsloppssystem; avloppsproblem; kretsloppsanpassas; urinseparering; spillvattenrening; näringsflöden; lantbruk

Published in

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
1995, number: 2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ridderstolpe, Peter
Salomon, Eva

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31159