Skip to main content
Report, 1998

Växtnäringsbalans över Brudbäckens avrinningsområde och kretsloppsanpassning av hushållens avloppssystem

Kalisky, Teresa

Keywords

växtnäringsflöden; Brudbäckens avrinningsområde; kretsloppslösning; växtnäringsberäkningar

Published in

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, number: 6
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Kalisky, Teresa

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31163