Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2004

Vad vet vi om fosforförluster från åkermark och är fosforindex ett enkelt verktyg för riskbedömning?

Djodjic, Faruk; Ulen, Barbro

Published in

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT)
2004, Volume: 143, number: 26, pages: 20-24
Book title: Lantbrukets tillförsel av fosfor och kväve till vattenmiljön
Publisher: KSLA Workshop

Conference


KSLA Workshop: Lantbrukets tillförsel av fosfor och kväve till vattenmiljön

   SLU Authors

  • Ulen, Barbro

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Djodjic, Faruk

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/3117