Skip to main content
Factsheet, 2010

Fröodling av rajsvingel och rörsvingel

Andersson, Allan; Pedersen, Thorsten Rahbek

Abstract

Rajsvingel och rörsvingel är arter som har fått stor användning i vallfröblandningar för slåttervallar. Rajsvingel är en korsning mellan rajgräs och svingel som sedan 1990-talet har fått ökad odling i stora delar av Europa. Sorten Hykor är en korsning mellan rörsvingel och italienskt rajgräs och är den mest utbredda sorten av rajsvingel i Sverige för tillfället. Rörsvingel är en gammal foderväxt som har börjat odlas igen i Sverige de senaste åren. År 2009 odlades endast sorten Swaj i Sverige. Raj- och rörsvingel förväntas ersätta ängssvingel i vallfröblandningar i Sverige beroende på arternas höga avkastning och återväxtförmåga i slåttervallar. Kunskapen om vallfröodling av raj- och rörsvingel i Sverige ökar och bygger på tidigare erfarenheter men behöver utvecklas ytterligare. I detta faktablad redovisas försök från 2008 och 2009 om vallfröodling av rajsvingel och rörsvingel. Tillväxtreglering, kvävegödsling i kombination med tillväxtreglering och skördeteknik undersöktes. En tillväxtreglering med Moddus eller Moddus + CCC på våren under stråskjutningen kan öka avkastningen. Rekommendationen är att genomföra en tidig tillväxtreglering i strå- skjutningens början i en gröda med god tillväxt. Om grödan är stressad på grund torka, kyla med mera kan man avvakta med behandlingen till senast i begynnande axgång. Kvävegödsling på våren ökar avkastningen och lämplig giva beror på odlad sort. Kvävegödsling i kombination med tillväxtreglering ökaravkastningen ytterligare. Försöken med skördeteknikvisar att rajsvingel bör strängläggas med en rapshuggare medan skördetekniken inte har lika stor betydelse i rörsvingel

Keywords

fröodling; rajsvingel; rörsvingel; tillväxtreglering; kvävegödsling; skördeteknik; Festuca arundinacaea; Festulolium

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:12
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Allan
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Rahbek Pedersen, Thorsten
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31197