Skip to main content
Factsheet, 2010

Jordloppor

Forsberg, Ann-Sofi; Pettersson, Maj-Lis; Ragnarsson, Sara

Abstract

Jordloppor är små, värmeälskande skalbaggar, som känns igen på sina fortjoekade baklårvilka fungerar som hoppben. Dessa kraftiga hoppben möjliggör långa och snabba hopp. Skalbaggarnas storlek och utseende varierar mellan arterna, men de :flesta är 1,5-3 mm långa (vissa upp till6 mm), mörkfärgade och glänsande med en välvd bakkropp. Skador på grödan orsakas framfårallt av de fullbildade skalbaggarna som gnager på blad och små plantor. Störst ekonomisk skada görs framforallt på kålväxter såsom vitkål, kålrot, salladskål, blomkål, pepparrot, rucola, rädisor och rättika, men även andra växtslag såsom hallon och jordgubbar, örtartade och vedartade prydnadsväxter kan angripas, om än i mindre omfattning. Mest problem med jordloppor har man i odlingsområden med utpräglad fårsommartorka. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 92T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Forsberg, Ann-Sofi
No organisation
Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Ragnarsson, Sara
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31241