Skip to main content
Factsheet, 2010

Mjöldagg på tomat

Pettersson, Maj-Lis

Abstract

Mjöldagg på tomat orsakas av svampen Oidium neolycopersici. Denna svampsjukdom kan ställa till stora problem i en tomatodling. Det är en tämligen ny sjukdom på tomat. De första angreppen i Sverige konstaterades 1987. Sjukdomen var då känd sedan drygt ett år tillbaka från bl.a. Danmark, England och Holland och är nu spridd över hela världen. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 145T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31247