Skip to main content
Report, 2010

Fyrhjulingar och skaderisker

Lundqvist, Peter

Keywords

fyrhjuling; skaderisker; ATV; åtgärdsstrategier; lantbruk; landsbygd; barn; ungdomar

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:28
ISBN: 978-91-86373-35-1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Economics and Business
Food Science
Social Sciences
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31250