Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Fyrhjulingar och skaderisker : inventering av problem och åtgärdsstrategier

Lundqvist, Peter

Keywords

fyrhjuling; skaderisker; ATV; åtgärdsstrategier; lantbruk; landsbygd; barn; ungdomar

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:28ISBN: 978-91-86373-35-1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Food Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/31250