Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2010

Hållbar förvaltning av bostadsgårdar

Delshammar, Tim

Abstract

En god utemiljö i flerbostadsområden är ett viktigt mål för att skapa en hållbar stad. Den stora utmaningen för framtiden är att rusta upp de befintliga bostadsområdena eftersom de under överskådlig tid kommer att utgöra merparten av bostadsområdena i våra tätorter. En hållbar upprustning av befintliga bostadsområden berör såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet. Detta faktablad bygger på ett seminarium om hållbara bostadsgårdar som arrangerades i Malmö av Movium vid SLU och ISU - institutet för hållbar utveckling vid Malmö högskola i november 2009. I faktabladet ges tips på ett antal olika åtgärder som på olika sätt kan bidra till att skapa en hållbar förvaltning av bostadsgårdar. Faktabladet riktar sig till bostadsföretag

Keywords

hållbar förvaltning; bostadsgårdar

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:28
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet