Skip to main content
Factsheet, 2010

Användning av betesdjur i parker och grönområden

Herlin, Anders; Sarlöv-Herlin, Ingrid; Deak, Johanna

Abstract

Betesdjur i parkskötsel är intressant men måste skötas så det fungerar säkert för djur och människor. Välj lämpliga djur. Lugna djur är viktigast. Välj i första hand är kor utan kalv, äldre stutar och kvigor och tackor utan lamm. Om korna har kalv skall kalvarna vara äldre än 3 månader. Var noggrann med djurens välfärd. Friska djur från början är en förutsättning. Bra bete skall finnas under säsongen, det skall finnas tillgång till vatten, sjuka djur skall omedelbart urskiljas och helst transporteras hem för behandling. Ordna med en rationell och engagerande tillsyn. Utnyttja närboendes intresse för detta. Ha skyltar vid stängselövergångar med telefonnummer till ansvariga. Stängsel och övergångar behöver vara tillräckligt säkra så att djuren inte riskerar rymma

Keywords

Betesdjur; Landskapsplanering; Grönyteskötsel; Parkskötsel; Tätortsnära

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:32
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Deak, Johanna (Deak Sjöman, Johanna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31517