Skip to main content
Factsheet, 2010

Arbetstidsåtgång i mellankalvsuppfödningen

Bostad, Elise; Swensson, Christian; Pinzke, Stefan

Abstract

• I denna studie av nio vanligt förekommande arbetsmoment var arbetstiden per kalv drygt 5 timmar för de mindre besättningarna, och 2 timmar för de mellanstora och större besättningarna • Variationen mellan gårdarna antyder att det finns möjligheter för arbetseffektivisering inom varje storlekskategori och inom varje enskilt arbetsmoment • För den enskilde nötköttsproducenten är produktions-kostnaderna lättare att kontrollera och påverka jämfört med stöd och avräkningspriser • Effektivt utnyttjande av arbetstid öppnar för mer tid över till annat arbete på eller utanför gården, men även möjligheter till ökad fritid och samvaro med familjen

Keywords

produktionskostnader; nötköttsproduktion; ungnöt

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:31
Publisher: Område Lantbrukets byggnadsteknik

Authors' information

Bostad, Elise
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Pinzke, Stefan

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31519