Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2010

Bruka och bevara ädellövskogen : en guide för målklassning och skötsel för kombinerade mål

Brunet Jörg, Löf Magnus, Andréasson Anna, de Jong Johnny

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 41
ISBN: 978-91-89232-53-2
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

    • Andréasson, Anna

     • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
     • de Jong, Johnny

      • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

     Associated SLU-program

     SLU Swedish Biodiversity Centre

     UKÄ Subject classification

     Forest Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent link to this page (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/31522