Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2010

Etiska funderingar kring moraliska dilemman i modern djurhållning : relationen mellan smittskydd, djurvälfärd och konsumentförtroende

Röcklinsberg, Helena

Published in

Veterinärkongressen
2010, pages: 187-191
Book title: Veterinärkongressen 2010
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference


Veterinärkongressen 2010