Skip to main content
Other publication, 2010

Varmare klimat orsakar förödande utbrott av skadeinsekter i nya områden

Björklund, Niklas

Abstract

Ett pågående storskaligt utbrott av den så kallade contortabastborren i Kanada sker till stor del i områden där klimatet tidigare förhindrade utbrott. Detta utbrott orsakar så omfattande träddödlighet att det saknar historisk motsvarighet. Man räknar med att 80 procent av tallskogen i British Columbia kommer att dö. Ett varmare klimat har gjort att många arter kunnat etablera sig längre norrut. Detta har bland annat lett till att man fått problem med skadeinsekter i områden där man tidigare inte haft det. I en nyligen publicerad studie i Journal of Applied Ecology påvisar forskare, bl a Niklas Björklund, inst för Ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), att barkborrarnas förökningsframgång var mycket högre i träd från områden där utbrott tidigare var ovanliga. Detta berodde troligen på att trädens försvar i dessa områden inte är evolutionärt anpassat för att kunna motstå barkborreangrepp lika effektivt som träd i områden där utbrott är vanligare förekommande. Barkborrarnas höga förökningsframgång i dessa områden är troligen en viktig orsak till att utbrottet blivit så förödande. När ett varmare klimat möjliggör att skadeinsekter etablerar sig i nya områden finns det risk för att skadorna i dessa områden blir mycket omfattande eftersom växternas försvar i de områdena inte är anpassade för att kunna motstå angreppen

Keywords

Contortabastborren; Dentroctonus ponderosae; MPB; klimatförändring; utbrott; skadeinsekt; förökningsframgång; Pinus contorta

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31554