Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Rödkärna i björk – uppkomst, egenskaper och användning

Pape, Rolf

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2002, number: 2
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/3160