Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Resultat från sågverksinventeringen 2000

Nylinder, Mats; Staland, Jakob; Navrén, Mats

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2002, number: 3
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

   SLU Authors

  • Nylinder, Mats

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3161