Skip to main content
Report, 2010

Utvärdering av NILS dimensionering med avseende på styrkan i förändringsskattningar

Christensen, Pernilla; Ringvall, Anna

Keywords

provytedata; design

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2010, number: 302
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Ringvall, Anna (Ringvall, Anna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Remote Sensing

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31648