Skip to main content
Report, 2002

Skatternas inverkan på skogsfastigheternas prisutveckling – Några hypoteser

Rosenqvist Håkan, Lönnstedt Lars

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2002, number: 6
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

Authors' information

Lönnstedt, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Products
Rosenqvist, Håkan

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/3167