Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2010Peer reviewed

Ny resorberbar självlåsande ligatur testad vid ovariohysterektomi (LigaTie®)

Höglund, Odd; Olsson, Kerstin; Hagman, Ragnvi; Lagerstedt, Anne-Sofie

Abstract

Inledning Vid ovariohysterektomi (OHE) på hund kan det vara svårt att göra en bra och säker ligatur vid äggstocken. Komplikationer i form av intraoperativa blödningar anges i en studie till 2 % på små hundar och 79 % då OHE utförs på stora raser.[1] Postoperativa blödningar är den vanligaste dödliga komplikationen efter OHE.[2] Intraoperativt vävnadstrauma är relaterat till grad av postoperativ smärta. Om ligering av mesovariet vid äggstocken kan göras med mindre manipulering av vävnad så kan ingreppet medföra mindre postoperativ smärta. Buntband, självlåsande snaror av nylon, har tidigare använts vid OHE. Snabbare ingrepp möjliggjordes[3], men komplikationer som var orsakade av nylonets icke resorberbara egenskaper observerades och vanliga buntband kan därför inte användas för permanent ligering. Baserat på idén med buntbandets självlåsande loop utvecklades ett resorberbart buntband för kirurgi (LigaTie®). Syftet med denna studie var att testa bandets funktionalitet vid ligering av mesovariet på tikar vid OHE. Material och Metoder Bandet tillverkades i den resorberbara och väl beprövade polymeren polydioxanone. Fem intakta privatägda tikar kastrerades på Universitetsdjursjukhuset (UDS) i Uppsala. Hundarna premedicinerades och sövdes enligt gängse rutiner. Buken öppnades längs med linea alba och livmodern identifierades. Mesovarier ligerades med det resorberbara bandet. Vävnaden kapades och när fullgod hemostas verifierats klipptes den del av bandet som stack ut genom låshuvudet av. Övrig del av operationen var enligt gängse rutiner. Hundarna undersöktes postoperativt med ultraljud en gång per månad eller varannan månad i syfte att följa resorptionen av bandet under 6 månader. Resultat Hemostas vid OHE uppnåddes vid samtliga tio ligaturer och vävnadsgreppet upplevdes som tillfredsställande. Inga postoperativa komplikationer kunde härledas till bandet. Post- operativ uppföljning med ultraljud visade hur eko och ekoskuggning gradvis försvagades och försvann efter 3-5 månader (pågående studie). Ingen patologisk vävnadsreaktion kunde ses på ultraljud. Diskussion och Konklusion Den första kliniska långtidstesten av den nya medicintekniska produkten visade att mesovariet kan ligeras med bandet och att bandet resorberas. En fördel med bandet är att det kan spännas efter att vävnaden har inspekterats med avseende på hemostas. Med traditionell metod med tråd måste en ny ligatur läggas. 1. Berzon, J.L., Complications of elective ovariohysterectomies in the dog and cat at a teaching institution: clinical review of 853 cases. Vet Surg, 1979. 8: p. 89-91. 2. Pearson, H., The complications of ovariohysterectomy in the bitch. Journal of Small Animal Practice, 1973. 14(No.5): p. 257-266. 3. Carpenter, R., Nylon bands used as ligatures and fixation devices in small animal surgery. Proceedings 40th Annual Meeting Am Animal Hosp Association, 1973. 1973: p. 718-721

Published in

Veterinärkongressen
2010, pages: 155-155 Title: Veterinärkongressen 2010

Publisher: Sveriges veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen 2010