Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2010

Förfrukter till höstvete - övervintring

Bergkvist, Göran; Friberg, Hanna

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, pages: 8:1 - 8:3 Title: Meddelande från Södra Jordbruksförsöksdistriktet

Publisher: SLU, Södra jordbruksförsöksdistriktet

Conference

Regional Växtodlings- och Växtskyddskonferens i Växjö