Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Sprid flytgödsel till vallen tidigt på hösten

Palmborg Cecilia, Ericson Lars, Rodhe Lena

Keywords

stallgödsel; vallodling

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2010, number: 2010:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Palmborg, Cecilia

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/31723