Skip to main content
Factsheet, 2010

Sprid flytgödsel till vallen tidigt på hösten

Palmborg Cecilia, Ericson Lars, Rodhe Lena

Keywords

stallgödsel; vallodling

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2010, number: 2010:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Ericson, Lars
Forslundagymnasiet
Rodhe, Lena
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31723