Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2004

Askåterföring till skog, vardande blir verklighet?

Mårtensson, Kjell; Bohlin, Folke

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2004, number: 11
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

   SLU Authors

  • Bohlin, Folke

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3173