Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2010

Stimulerande närmiljö behövs för barns fysiska och psykiska hälsa

Ericsson, Ingegerd; Grahn, Patrik; Skärbäck, Erik

Published in

Svensk idrottsmedicin
2010, number: 2, pages: 25-25
Publisher: idrottsmedicin