Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Produktutveckling för lönsammare sågverk – teori och ett praktikfall

Vestlund, Karin; Hugosson, Mårten

Published in

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2004, number: 13
Publisher: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

   SLU Authors

  • Hugosson, Mårten

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3175